ค้นพบจำนวน 58 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดดอนตาลเสี้ยน ซ.346 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณ ซ.3040 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดผึ้งหลวง 72 พรรษา ซ.3356 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
เขาถวายพระเพลิงวัดพระแท่น ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดหนองลาน ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดปานนิมิตร ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดรางกระต่าย ซ.3081 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดหมอสอ ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดสำนักคร้อ ซ.เลียบคลอง ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดไร่แตงทอง ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดทุ่งมะกรูด ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดตะคร้ำเอน ซ.3081 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดสนามแย้ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดท่าเรือ ซ.แสงชูโต 31 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ถ.แสงชูโตใหม่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดทุ่งประทุน ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดศาลาตึก ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดเขาสะพานแย้ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดนักบุญเทเรซา ซ.รบ. 3012 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดใหม่เจริญผล ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดหนองลานราษฎร์บำรุง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดท่ากระทุ่ม ซ.รพช. ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดห้วยเจริญผล ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดท่ามะกา ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดกระต่ายเต้น ซ.รพช. กจ. 3225 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดหวายเหนียว ซ.สุขาภิบาลหวายเหนียวสาย 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดห้วยตะเคียน ซ.รพช. กจ. 3185 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดดงสัก ซ.เทศบาล 1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดหนองพลับ ซ.3209 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ถ.สุขาภิบาลท่าไม้สาย 2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดคร้อพนัน ซ.3453 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดยางหัก ซ.3394 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดดอนขมิ้น ซ.3394 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาสามสิบหาบ ซ.รพช. ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาช่องสัมฤทธาราม ซ.3209 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขากะอางกิตติจิตตราราษฎร์บำรุง ซ.โยธาธิการ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดปากบาง ซ.รพช. กจ. 5097 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดหนองพันท้าว ซ.รพช. กจ. 5099 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดลูกแก ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดโพธิ์เย็น(วัดจีน) ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาพระสิทธิญาณ ซ.รพช. ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดใหม่รางวาลย์กาญจนนิมิต ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดท่าพระเนียง ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดรางวาลย์ ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดดอนสามง่าม ซ.รพช. กจ. 5097 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาสูงแจ่มฟ้า ซ.โยธาธิการ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดโป่งยอธรรมสันติ ซ.4044 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาตะพั้น ซ.โยธาธิการ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาใหญ่ ซ.รพช. ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดหนองหิน ซ.กจ. 3023 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานที่ปฏิบัติธรรมเซิ่งฮว่า ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดพระแท่นดงรัง ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดตะคร้ำเอน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 034-562356
วัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 034-566888
034-649101
034-566202
วัดพระแท่นดงรัง ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 034-643461
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง