ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองสำโรง ซ.รพช. กจ. 6030 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเนินบรรพต(วัดหลังเขา) ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดน้ำลัดยอดสว่างธรรม ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด ซ.3390 อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดถ้ำผาวังจันทร์ ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
วัดลำเหยสามัคคีธรรม ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองหมู ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหลุมรังพัฒนา ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองหว้า ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง ซ.3086 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองเตียน ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดเขาวงจินดาราม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดบึงหัวแหวน ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดรัชดาภิเษก ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดเขาพระศรีรัตนาราม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองย่างช้าง ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดบึงหล่ม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดพงษ์ไพบูลย์ ซ.รพช. กจ. 5045 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดพุพรหม ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดเสาหงส์ ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดทุ่งกระเพราทอง ซ.3086 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองแดงวนาราม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดวิเศษสุขาราม ซ.รพช. กจ. 5045 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองกระทุ่ม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดวังกุ่ม(วัดเขาล้าน) ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดทุ่งมะสัง ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดทุ่งมะสัง ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดราษฎร์บำรุงวราราม ซ.3086 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดรางขาม ซ.รพช. 3146 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดวังเขาแก้วรัตนคีรี ซ.รพช. 3157 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง