ค้นพบจำนวน 70 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหมอเฒ่า ซ.3199 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดป่าศรีญาณสังวร ซ.รพช. ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ ซ.3199 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดทัพศิลา ซ.3457 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดนาพระยา ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดท่ามะนาว ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดห้วยเจริญธรรม ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดป่าเขาแดง ซ.โยธาธิการ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดบ้านหลุมหิน ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดถ้ำเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดป่าเลไลย์ ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดถ้ำขุนไกร ซ.รพช. 3158 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดวังด้ง ซ.โยธาธิการ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม) ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดเนินพระงาม ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดกาญจนบุรีเก่า ซ.3199 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดทุ่งลาดหญ้า ถ.พระครูสอน ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดเย็นสนิทธรรมมาราม ถ.แสงชูโต ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดหนองสามพราน ถ.แสงชูโต ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดพะเนียดกุญชร ซ.3199 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดพุเลียบธรรมมาราม ซ.รพช. 3050 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดศรีอุปลาราม ซ.3199 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดท่าน้ำตื้น ซ.เทศบาลแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดถ้ำพุทธาวาส(วัดถ้ำขุนแผน) ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม(วัดท่ามะขาม) ซ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดเขาล้านธรรมาราม ซ.323 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดหัวนา ถ.วัดหัวนา-วัดถ้ำขุนไกร ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดหัวหิน ซ.3305 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดเขาเทพนิมิตร ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดแม่พระราชินี ถ.เจ้าขุนเณร อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดอุดมมงคล(วัดเขาน้อย) ซ.323 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดถาวรวราราม ถ.ถาวรวิถี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดเทวสังฆาราม ถ.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดบ้านยาง ซ.3305 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดศรีมงคล ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) ถ.วิสุทธรังษี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดเขาตองเมืองลับแล ถ.,เลี่ยงเมือง 1, ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดพุน้อย ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
วัดถ้ำเขาปูน ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดถ้ำเขาแหลม ซ.3429 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดถ้ำศีรีธรรม ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดถ้ำโพธิญาณ ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดไทยวิวัฒนาราม(วัดหนองหญ้า) ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดบ้านเก่า ซ.3228 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดถ้ำมุนีนาถ(วัดฤาษี) ซ.3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดพรหมกิตติยาราม(วัดวังลาน) ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดโป่งเสี้ยว ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดวังตะเคียน ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดลำทราย ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดมอเจริญธรรม ซ.3085 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดวังเย็น ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดแก่งหลวง ซ.3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดถ้ำเจริญธรรม ซ.3209 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดนากาญจน์ ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดทุ่งศาลาประชาธรรม ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดท่าเสด็จ ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดหนองบ้านเก่า ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดวังปลาหมู ซ.รพช. ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดลำทหาร ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดประตูด่าน ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดใหม่เฉลิมพระเกียรติ ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดบ้านห้วยน้ำขาว ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดหนองหญ้าปล้อง ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
คริสตจักรกิตติคุณกาญจนบุรี ถ.,อู่ทอง 14, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี ถ.เตาปูน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
องค์กรคริสตจักรสากลสุวรรณภูมิ ถ.ไปรษณีย์สายหลัก ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
คริสตจักรกาญจนพร ถ.,แสงชูโต 42, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
วัดเทวสังฆาราม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034-511216
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034-511263
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง