ค้นพบจำนวน 456 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอภิสุชาทิพ (วัดทุ่งนาตาปิ่น) ซ.3086 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 72180
วัดองค์พระ ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองเปาะ ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองตาเดช ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดม่วงเฒ่า ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดดอนกลาง ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 3018 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดดงเสลา ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดน้ำเกริก ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดซองกาเรียไตรนิมิตรวนาราม ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดเวียคาดี้ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดห้วยมาลัย ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดสมเด็จ ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดวังก์วิเวการาม ซ.รพช. กจ. 3024 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดลิเจีย ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดป่าถ้ำสุโข ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดทิพุเยโกวิทยาราม ซ.รพช. กจ. 3183 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดเกริงกระเวีย ซ.AH123 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดธุดงค์สมเด็จทุ่งนางครวญ ซ.รพช. กจ. 3183 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดถ้ำองจุ ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดหนองมะสัง ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดอู่ล่อง ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดเขื่อนเขาแหลม ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดถ้ำวังหิน ซ.รพช. สพ. 3127 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดห้วยแม่ระหว่าง ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดปากลำขาแข้ง ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดนาสาน ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดสมเด็จเจริญ(วัดหนองผักแว่น) ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดทองผาภูมิ ซ.เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดหินผาแดง ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดป่าถ้ำธารเขาใหญ่ ซ.กจ. 4041 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดท่าขนุน ซ.บุษปวนิช ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดเขาหินตั้ง ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม(วัดบึงหล่ม) ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดถ้ำผาพิรุณ
(รายชื่อพระปาฏิโมก)
ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดเขาขามสามัคคีธรรม ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเสาหงษ์ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดหนองใหญ่เจริญพร ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดบ้านไร่ ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดเขาวงพระจันทร์ ซ.รพช. กจ. 3072 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดวังผาแดง ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดนพเก้าทายิการาม ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดองสิต ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดห้วยใหญ่ ซ.รพช. กจ. 3001 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดชุมนุมพระ ซ.3488 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดอุทุมพรวนาราม ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดเขารังวนาราม(วัดห้วยผาก) ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองปลิง ซ.กจ. 3009 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองขอน ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเขาใหญ่ ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดหนองนกออก ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 3018 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเหมืองปิล็อก ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดราษฎร์บำรุงธรรม ซ.รพช. กจ. 3131 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองม่วง ซ.รพช. กจ. 3114 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองฝ้าย ซ.3488 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองไก่ต่อ ซ.รพช. กจ. 3056 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน(วัดหนองงูเห่า) ซ.รพช. กจ. 3072 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเหมืองอีปู่ ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดวังปะโท่ ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม ซ.รพช. 3001 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดจวบจันทร์วนาราม(วัดจันเดย์) ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดสันติวนาราม ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดห้วยปากคอก ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดบ้านสามหลัง ซ.3480 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองฝ้ายเล็ก ซ.รพช. กจ. 3131 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดศรีพนมเทียน(วัดห้วยรวก) ซ.รพช. กจ. 3072 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเพชรสมบูรณ์ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดปรังกาสี ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดห้วยหวาย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดกรับใหญ่ ซ.รพช. กจ. 3072 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดป่าไร่กระเตอ ซ.3272 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดหนองสาหร่าย ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองขอนเทพพนม ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดนางาม ซ.3306 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดโสนงาม ซ.3488 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดมัชฌิมาวนาราม ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดใหญ่ภูมิเจริญ ซ.3390 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหินแหลม ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดราษฎร์เจริญธรรม ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดใหม่เจริญสุข ซ.3306 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดสามัคคีธรรม ซ.3390 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองจอก ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดจันทร์หงาย(วัดดงโคร่ง) ซ.รพช. กจ. 3204 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดทุ่งกระบ่ำ ซ.3306 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหินดาดผาสุการาม ซ.AH123 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดศรีเกษตรราราม ซ.3199 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดดงโคร่งวราราม ซ.รพช. กจ. 3204 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดหนองปรือ ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองหวาย ซ.3390 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองปลาไหล ซ.3306 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดถ้ำเขามุสิเลิศชูธรรม ซ.3306 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดพุตาเฮียงสามัคคีธรรม ซ.AH123 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดหนองหูช้าง ซ.3306 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดศรีสวัสดิ์ ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดสี่กั๊กราษฎร์บำรุง ซ.3306 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดโป่งหวาย ซ.3199 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
วัดโบสถ์เก่าเลาขวัญ ซ.3468 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองอำเภอจีน ซ.3390 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม ซ.AH123 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง