ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเอนกสังขร ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดเอนกสิงขร ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดหนองหลวง ซ.1167 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดมหาวันวิเวก ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดอุ้มผางธรรมมาราม ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดพานิชย์นิรมล ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดป่าเซปะหละ ซ.ตก. 1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง