ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดดอนเจดีย์ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดราษฎร์เจริญธรรม ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดช่องแคบ ซ.ตก. 4008 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดรวมไทยวนาราม 7 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพบพระเหนือ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพุทธธรรมรวมไทย ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดมอเกอไทย ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
คริสตจักรร่มพระคุณไมตรีจิต ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
คริสตจักรลูเธอลัน ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
คริสตจักรวันเสาร์ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง