ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดวังแก้ววนาราม ซ.ตก. 07025 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดถ้ำอินทนิล ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดโพธิคุณ(วัดห้วยเตย) ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดห้วยแก้ว ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเวฬุวัน ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดใหม่คำมา ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระธาตุศิริมงคล ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ปะเหนือ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดหนองบัวบูรพา ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
คริสตจักรอากาเป้ ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง