ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสองแคว ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดหนองเชียงคา ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าไผ่ ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดยกกระบัตร ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดคลองไม้แดง ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังน้ำผึ้ง ซ.ตก. 04014 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดใหม่สามัคคี ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดนาตาโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังโพธิ์มหานิกาย ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าปุย ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าปุยตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดดงสามสิบ ถ.พหลโยธิน ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดหมู่บ้านสันติสิริจนังโท ซ.ตก. 1003 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังไคร้ ซ.ตก. 04013 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่าพระสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดชลประทานรังสรรค์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังหมัน ซ.ตก. 04013 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดปากทางเขื่อน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสามเงาออก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่ายางตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง