ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดยางโองน้ำ ซ.ตก. 03010 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านยางโองบน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดธรรมรังษี ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดยางโองสันกลาง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเวฬุวัน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดประชาผดุงธรรม ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง