ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดยางโองน้ำ ซ.ตก. 03010 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านยางโองบน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดธรรมรังษี ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดยางโองสันกลาง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเวฬุวัน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดปากวัง ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดแม่พะยวบ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดประชาผดุงธรรม ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านวังไม้ส่าน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านปูน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวังหม้อ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเจดีย์ท่าไชย ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดธารน้ำใจ ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดไกลกังวลคีรีเขต ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระบรมธาตุ ซ.1175 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดศรีค้ำ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวังมะกอก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดลอยมูล ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดโบสถ์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยช้างเผือก ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดท่านา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดรังแร้ง ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยแก้วเทพเนรมิตร ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดน้ำปรุ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสามัคคีธรรม ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดนาล้อม ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดงยาง ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอนแก้ว(วัดบ้านล้อง) ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดโพธิ์งาม ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระธาตุน้อย(วัดหนองงิ้ว) ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวิเศษวานิช ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเกาะลาน ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยวิหารมงคล ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเทพนิมิตมงคล ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง