ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดโป่งแค ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดน้ำดิบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดวังประจบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดแก่งหิน ซ.ตก. 3065 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสะแกเครือ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานเต็งบรมราช 72 ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานสอ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง