ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดท่าไม้แดง ซ.ตก. 3005 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดเขาลาน้ำ ซ.ตก. 3005 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดทุ่งพระพิชัย ซ.ตก. 3005 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง