ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหัวฝาย ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองกระทุ่ม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดน้ำดิบควง ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดตลุกมะขาม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดบ้านโป่งแดง ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดชะลาดระฆัง ซ.รพช. ตก. 3009 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดงชัฎก้อม ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดตลุกป่าตาล ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานห้วยเดื่อ ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง