ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองบัวเหนือ ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดวังม่วง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดปากห้วยไม้งาม ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดท่าช้าง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดไม้งามหลวง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดบ้านเด่น ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดเกาะตาเถียร ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสันป่าพงชัย ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองตับ ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดอนมูลชัย ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสันป่าพง ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง