ค้นพบจำนวน 1,603 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 17
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอภิสุชาทิพ (วัดทุ่งนาตาปิ่น) ซ.3086 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 72180
วัดองค์พระ ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดใหม่ห้วยลึก ซ.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
วัดหัวฝาย ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองสองห้อง (วัดสายชนูปถัมภ์) ซ.รบ. 4049 ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
วัดหนองเปาะ ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองตาเดช ซ.3086 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดหนองงูเหลือม ซ.Ban Nong Pratun Soi 7 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
วัดหนองกะโดน ซ.รบ. 3012 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
วัดรางปลาหมอ ซ.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
วัดม่วงเฒ่า ซ.3480 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดบ้านยาง ซ.รบ. 2066 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
วัดบ้านต้นลำแพน ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดดอนเสาเกียด ซ.รบ. 3018 ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
วัดดอนมะโนรา ซ.สะพานขุนพิทักษ์ ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
วัดดอนกลาง ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 3018 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดดงเสลา ซ.3480 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
วัดคีรีมังคลาราม ซ.105 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
วัดสองแคว ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดหนองเชียงคา ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าไผ่ ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดยกกระบัตร ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดคลองไม้แดง ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังน้ำผึ้ง ซ.ตก. 04014 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดใหม่สามัคคี ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดนาตาโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังโพธิ์มหานิกาย ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าปุย ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดป่าสันติธรรม ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
วัดท่าปุยตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
พระพุทธบาทดอยเขาหนาม ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดดงสามสิบ ถ.พหลโยธิน ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดแม่ต้านเหนือ ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
วัดหมู่บ้านสันติสิริจนังโท ซ.ตก. 1003 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังไคร้ ซ.ตก. 04013 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่าพระสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดชลประทานรังสรรค์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังหมัน ซ.ตก. 04013 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดปากทางเขื่อน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสามเงาออก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดหนองกระทุ่ม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดยางโองน้ำ ซ.ตก. 03010 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดป่ายางตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดบ้านยางโองบน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดธรรมรังษี ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดยางโองสันกลาง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดเวฬุวัน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดปากวัง ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดแม่พะยวบ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดประชาผดุงธรรม ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดน้ำดิบควง ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดตลุกมะขาม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดบ้านวังไม้ส่าน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านปูน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวังหม้อ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเจดีย์ท่าไชย ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดธารน้ำใจ ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดไกลกังวลคีรีเขต ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระบรมธาตุ ซ.1175 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านโป่งแดง ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดศรีค้ำ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวังมะกอก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดลอยมูล ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดป่าขะเนจื้อ ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดโบสถ์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดชะลาดระฆัง ซ.รพช. ตก. 3009 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดอยช้างเผือก ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดท่านา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดรังแร้ง ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยแก้วเทพเนรมิตร ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดน้ำปรุ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสามัคคีธรรม ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดงชัฎก้อม ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดนาล้อม ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดงยาง ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอนแก้ว(วัดบ้านล้อง) ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดโพธิ์งาม ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเทพนิมิตร ซ.105 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดพระธาตุน้อย(วัดหนองงิ้ว) ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวิเศษวานิช ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเกาะลาน ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยวิหารมงคล ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระเมตตา ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดเทพนิมิตมงคล ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดตลุกป่าตาล ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดทุ่งมะขามป้อม ซ.ตก. 08030 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดกมุราวาส ซ.ตก. 08030 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดศรีมณีวัน ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง