ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดพญาภู อ.เมืองน่าน จ.น่าน 054-710933
054-710343
วัดราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
วัดศรีดอนแท่น ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
วัดพระธาตุช้างค้ำ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 054-710038
054-750064
วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
วัดสมเด็จสุญญตวิโมกข์ ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 054-710933
054-710343
วัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ ต.ม่วงตึ๊ด อ.กิ่งภูเพียง จ.น่าน 55000 054-751846
วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน 054-751846
054-601156
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง