ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดศรีจำปา ซ.รพช. พร. 3053 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
วัดนาต้นจั่น ซ.รพช. พร. 3053 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
วัดเทพมงคลนิมิต ซ.รพช. พร. 3053 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
วัดเชตวัน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 054-581591
วัดพระบาทมิ่งเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 054-511384
054-511848
สำนักสงฆ์ดอยขาน้อย ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
วัดทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 054-648027
สำนักสงฆ์ดอยขาน้อย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง