ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดศรีดอนมูล อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-263006
วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-342395
วัดกู่เกวียน ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-342219
วัดทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-356527
วัดกาศเมฆ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-317676
วัดพระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-821816
วัดกอกชุม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-316699 054-316699
วัดท่าคราวน้อย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-224140
วัดหมื่นกาด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-221642
วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-217346
วัดศรีล้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-320388 054-231040
วัดช่างแต้ม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-218216
วัดศรีชุม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-228913
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 33110
วัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดสบลี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-276300
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-218052
วัดนาก่วมเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-224151
วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-217240
วัดท่ามะโอ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-226351
054-228819
054-320614
วัดพุทธสันติวิเวก ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-810541
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-225209
วัดเกาะวาลุการาม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-322318 054-323426
วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-225209
วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง