ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดศรีดอนมูล อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-263006
วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-342395
วัดกู่เกวียน ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-342219
วัดทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-356527
วัดกาศเมฆ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-317676
วัดพระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-821816
วัดกอกชุม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-316699 054-316699
วัดท่าคราวน้อย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-224140
วัดหมื่นกาด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-221642
วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-217346
วัดศรีล้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-320388 054-231040
วัดช่างแต้ม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-218216
วัดศรีชุม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-228913
วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 33110
วัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดห้วยคิง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 054-330734
วัดจอมปิงลุ่ม จ.ลำปาง
วัดหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดสบลี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-276300
วัดศาลาดงลาน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 054-327209
วัดบ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 054-279142
วัดสันตินิคม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-218052
วัดล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 054-291772
วัดนาก่วมเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-224151
วัดศรีอ้วน ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 054-289030
วัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
วัดแม่ปะดอย ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 054-333233
วัดทุ่งห้า ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
วัดชัยมงคลธรรมาราม ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 054-274011
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-217240
วัดสันหลวง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
วัดทุ่งไผ่ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
วัดบ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
วัดท่ามะโอ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-226351
054-228819
054-320614
วัดพุทธสันติวิเวก ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดมงคลเกษตร ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 054-820649
วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-810541
วัดนาแก้วตะวันตก ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 054-362169
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-225209
วัดเกาะวาลุการาม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-322318 054-323426
วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-225209
วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
วัดสบลืน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง