ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดศรีดอนชัย 140 จ.ลำพูน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
วัดพระบาทห้วยต้ม หมู่8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 053-511104
วัดจามเทวี หรือ วัดกู่กุด ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
วัดกมลธัชยาราม ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 053-512037
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 053-005200
053-572961
วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
วัดสัณฐาน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 053-561148
วัดหนองผำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ศูนย์อบรมศีลธรรม จ.ลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 053-561148
วัดเมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง