ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดธาตุคำ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-271813 053-202528
วัดศรีเกิด ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-277147 053-814289
วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-217474 053-219307
วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-222964 053-416080
วัดดอกเอื้อง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-210543
วัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-211654 053-215618
วัดชัยพระเกียรติ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-417248 053-327244
วัดควรค่าม้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-223394 053-223394
วัดกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-211842 053-412600 053-231182
วัดเชียงมั่น ถ.ถนนราชภาคิไนย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-223149
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง