ค้นพบจำนวน 54 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสอาดกุญชร ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053427300
วัดท่ากระดาษ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-247393
วัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-850034 053-117670
วัดสันป่าเลียง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-800234 053-800088
วัดใหม่ห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-806214 053-806214
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-221792 053-221597
วัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-221464
วัดข่วงสิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-221839 053-220973
วัดศรีโขง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-246351
วัดเมืองกาย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-249022
วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-245445
วัดเกตการาม(เกตุการาม) ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-243550 053-249417
วัดหนองคำ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-232459
วัดเมืองมาง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 053-275222 053-208376
วัดธาตุคำ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-271813 053-202528
วัดศรีเกิด ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-277147 053-814289
วัดพันแหวน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278720
วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-217474 053-219307
วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-222964 053-416080
วัดดอกเอื้อง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-210543
วัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-211654 053-215618
วัดชัยพระเกียรติ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-417248 053-327244
วัดควรค่าม้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-223394 053-223394
วัดกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-211842 053-412600 053-231182
วัดสวนดอก ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278304
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-814122 053-276221 053-273703 053-814383
วัดพระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุศรีจอมทอง) ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053341725
053826869
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-295001-3
วัดเชียงมั่น ถ.ถนนราชภาคิไนย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-223149
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 103 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-814119 053-814308
วัดศรีบัวเงิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 053-850112
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 053-317367
วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278304
053-283997
วัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-495717
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 053-495717
วัดพันอ้น ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278418
053-326654
053-273463
วัดแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
วัดหนองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 053-374095
วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ) พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-297069
053-862722
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053-341664
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-295002
วัดชยาลังการ์ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 053-495174
วัดร้องวัวแดง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 053-332470
วัดร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-810052
วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 053-053609
053-373044
053-053580
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-276221
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-892909
วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 053-200332 053-202751 053-274705
วัดศรีโสดา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-211996
ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-276221
วัดสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง