ค้นพบจำนวน 174 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดห้วยตม (วัดเขาวงกต) ซ.อต. 3016 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
วัดศรีจำปา ซ.รพช. พร. 3053 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
วัดนาต้นจั่น ซ.รพช. พร. 3053 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
วัดเทพมงคลนิมิต ซ.รพช. พร. 3053 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
วัดศรีดอนชัย 140 จ.ลำพูน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
วัดพระบาทห้วยต้ม หมู่8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 053-511104
วัดจามเทวี หรือ วัดกู่กุด ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
วัดสอาดกุญชร ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053427300
วัดศรีดอนมูล อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-263006
วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-342395
วัดกู่เกวียน ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-342219
วัดทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-356527
วัดกาศเมฆ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-317676
วัดพระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-821816
วัดกอกชุม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-316699 054-316699
วัดท่าคราวน้อย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-224140
วัดหมื่นกาด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-221642
วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-217346
วัดศรีล้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-320388 054-231040
วัดช่างแต้ม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-218216
วัดท่ากระดาษ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-247393
วัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-850034 053-117670
วัดสันป่าเลียง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-800234 053-800088
วัดใหม่ห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-806214 053-806214
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-221792 053-221597
วัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-221464
วัดข่วงสิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-221839 053-220973
วัดศรีโขง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-246351
วัดเมืองกาย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-249022
วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-245445
วัดเกตการาม(เกตุการาม) ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 053-243550 053-249417
วัดหนองคำ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-232459
วัดเมืองมาง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 053-275222 053-208376
วัดธาตุคำ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-271813 053-202528
วัดศรีเกิด ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-277147 053-814289
วัดพันแหวน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278720
วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-217474 053-219307
วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-222964 053-416080
วัดดอกเอื้อง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-210543
วัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-211654 053-215618
วัดชัยพระเกียรติ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-417248 053-327244
วัดควรค่าม้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-223394 053-223394
วัดกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-211842 053-412600 053-231182
วัดศรีชุม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-228913
วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 33110
วัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดสวนดอก ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278304
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-814122 053-276221 053-273703 053-814383
วัดพระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุศรีจอมทอง) ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053341725
053826869
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-295001-3
วัดเชียงมั่น ถ.ถนนราชภาคิไนย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-223149
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 103 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-814119 053-814308
วัดหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57150
วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 053673579
วัดพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) ถ.ท่าหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 053745038
วัดพระธาตุสองพี่น้อง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57140
วัดพระธาตุดอยเวา หมู่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
วัดพระธาตุดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
วัดพระธาตุจอมแว่ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
วัดพระธาตุจอมทอง ถ.อาจอำนวย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วัดพระเจ้าทองทิพย์ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 053708227
วัดพระแก้ว (พระหยก) ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วัดถ้ำปลา (พระธาตุอินทร์แปลง, ถ้ำปลา) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
วัดดอยงำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วัดกลางเวียง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วัดพญาภู อ.เมืองน่าน จ.น่าน 054-710933
054-710343
วัดห้วยคิง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 054-330734
วัดจอมปิงลุ่ม จ.ลำปาง
วัดหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดสบลี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-276300
วัดศาลาดงลาน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 054-327209
วัดบ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 054-279142
วัดศรีบัวเงิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 053-850112
วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 053-709528
053-709520
053-709527
วัดราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
วัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 055-496439
วัดกมลธัชยาราม ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 053-512037
วัดวรกิจตาราม ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
วัดสันตินิคม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
วัดสันป่าเหียง ต.ดงเจน อ.กิ่งภูกามยาว จ.พะเยา 56000
วัดศรีดอนแท่น ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 053-317367
วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278304
053-283997
วัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-495717
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 053-005200
053-572961
วัดพระธาตุช้างค้ำ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 054-710038
054-750064
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-218052
วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
วัดล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 054-291772
วัดนาก่วมเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-224151
วัดศรีอ้วน ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 054-289030
วัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
วัดแม่ปะดอย ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 054-333233
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 053-495717
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง