ค้นพบจำนวน 508 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดดงสวนพัฒนาราม ซ.กส. 4034 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดถ้ำอินทร์แปลง ซ.กส. 4034 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดสีดาวราราม ซ.2253 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดอุทัยธาราม ซ.2253 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดนาตาล ซ.2253 ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดท่างาม ซ.227 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดสว่างคงคา ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดป่ายูคา ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดศรีสันเมือง ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดหนองหลวงโคกกลาง ซ.2231 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดโคกกัมม์ ซ.2152 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.2231 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดศรีสุมังคลาราม ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดสามัคคีธรรม ซ.2152 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดอุทัยทิพพาวาส ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดบ้านหนองแซง ซ.227 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดบูรพาสีหราษฎร์ ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดสะอาดสมศรี ซ.2253 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดใหม่ชัยวงษ์จันทร์ ซ.2152 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดสุวรรณาราม ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดสันติธรรม ซ.2152 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดกุดจิก ซ.2152 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดกุลาสายน ซ.2009 ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดสว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์ ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดประทุมมุตตราราม ซ.2152 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดพิชัย ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดป่าประชานิมิตร(วัดภูพระ) ซ.2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดคำบอน ซ.2009 ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดถ้ำเถนภวนาราม ซ.2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดสว่างอรุณ ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดป่าโพธิ์ชัยภูน้ำเกลี้ยง ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างบ้านนาบอน ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดป่าคำจันทร์เพ็ญ ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดเทวตาสามัคคีธรรม ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดป่าช้านาบอน ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดป่าคีริธรรม ซ.2152 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดหนองกุงใหญ่ ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดป่าเทพนิมิตศรีมงคล ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดสว่างศรีบุญเรือง ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดสีปาลิวัน ซ.สันติสุข ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดเทพรังษีศิลาราม ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดโคกกลางวราราม ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดป่าสว่างถ้ำเกิ้ง ซ.2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดสามชัยวราราม ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดโพธิศรีสว่างหนองช้าง ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน ซ.โพธิ์ศรี ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดชมศิริ ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดโพธิ์ชัยศรีบุญเรืองบ้านจาน ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดโพธิ์ศรีวิลัย ซ.โพธิ์ศรี ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดป่าอรุณราษฎร์บำรุง ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดวาปีปทุม ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดบุตรอินทราราม ซ.2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดป่าคำอุดม ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดใหม่แสงอุทัยสามัคคี ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดท่าช้างวนาราม ซ.2289 จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดบ้านดงสวรรค์ ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดโพธิ์ชัยศรีทอง ซ.227 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดอโศกธรรมาราม ซ.227 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
วัดโพธิ์วราราม ซ.ศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วัดด่านช้าง ซ.2299 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดประจักษ์ธรรมภาวนาราม ซ.227 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
วัดบ้านหนองบัวชุม ซ.2009 ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
วัดสว่างอัมพวันโคกกว้าง ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วัดสว่างวราราม ซ.2299 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดป่าหนองหญ้าวัว ซ.2009 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดป่าศรีวิไล ซ.2009 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดไทรทอง ซ.227 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
วัดสว่างโพธิ์ชัย ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.227 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
วัดบรรพตสันติวัน(วัดถ้ำแกลบ) ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วัดหนองหินใหญ่ ซ.2009 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดหนองยอป่าหวาย ซ.227 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
วัดบ้านบ่อแก้ว ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
วัดสว่างโพธิ์ชัย ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วัดป่าภูฮัง ซ.2299 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดป่าภูผาสวรรค์ ซ.2299 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดม่วงกุญชร ซ.227 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
วัดกลางพนาวรรณ ซ.2009 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดศรีชมพู ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
วัดโพธิ์พิพัฒนารามบ้านสูงเนิน ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดสังวนาราม ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วัดพุทธมหานิคาราม ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดหนองยางเหนือ ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดถ้ำกกเค็ง ซ.2299 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดป่าดาลอุดม ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
วัดนาคูเหนือ ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
วัดเหนือหมูหม่น ซ.ศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วัดหนองยางใต้ ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดศรีเมืองจันทร์ ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดโพธิ์วราราม ซ.227 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
วัดอนุปิยอัมพวัน ซ.2291 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
วัดนาสีนวล ซ.2291 จ.กาฬสินธุ์ 46160
วัดสิมมาพุทธาราม ซ.2299 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดนาคูใต้ ซ.2101 จ.กาฬสินธุ์ 46160
วัดบุญนิติวราราม ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วัดป่าพุทธภูมิ ซ.2299 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดป่ากาญจนพิบูลย์ ซ.กส. 4039 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดโพธิ์ศรีแสงสว่างบ้านกอบ ซ.213 ต.ผาเสวย อ.ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
วัดประชาสามัคคีศิริมงคล ซ.กส. 4039 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
วัดป่าพุทธภูมิ ซ.2009 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง