ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านอนามัย ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์ศรีโนนเมือง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างศิริบุญญาวาส ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านแวง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าพรมรังษี ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดจันท่าเพลิง ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดดอนวารีวนาราม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าแซงแหลมโนนสวรรค์ ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์ชัยบ้านขมิ้น ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบวรดิตถาราม ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์วารี ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าพระศรีศากยประชาบำรุง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวนาวาส ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านแจ้งข่า ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าอัมพวัน ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างวนาวาส ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดท่าชีศรีสุมังคลาราม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรุณวิเวกธรรมาราม ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุขสวัสดิ์ ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเทวาประสาท ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสะอาดธรรมทาน ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดปราสาทอารมณ์ ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเขวาชี ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสะอาดอารมณ์ ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอาศรมสันติวัน ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดนิคมคณาวาสดงสิงห์ ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรัญศิริบ้านดงยาง ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าศรีเริงชัย ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์บำรุง ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหาด ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเทวาพิทักษ์ ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดประสาทสิทธิ์ผล ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีสว่าง(วัดบ้านผักแว่น) ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าคางฮุง ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรุณธรรมรังษี(วัดบ้านสะแซง) ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดวารีสวาท ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดนิมิตรธัญญาผล ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดตาลทุ่งศรีสะอาด ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอิมพวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1008 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีอารามบ้านท่างาม ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าม่วง ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านโต้น ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีบุญเรืองบ้านเหล่ากล้วย ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธารามบ้านแคน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหัวงัว ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าเทวาพิทักษ์ประชาบำรุง ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านดอนเกษม ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเก่าบุปผาราม ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าหนองแซง ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธารามบ้านปาฝา ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านฝาง ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองหิน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดพูลเกษม ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างศรีโพธาราม ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างไพบูลย์ ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพนสว่าง ซ.รอ. 3004 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าตถตาราม 109 หมู่ที่ 7 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 081-6706109
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง