ค้นพบจำนวน 54 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดกลางบ้านเหล่า ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธาราม ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่าง ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดวีรธรรม ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดประชาสันติบ้านเหล่าลิง ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดพระธาตุ ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าธรรมาภิรมย์ ซ.2043 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศิริมงคล ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีชัยมงคล ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดกลางขี้เหล็ก ซ.รอ. 3036 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดคุ้มดงเมืองจอก ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีสมบูรณ์ ซ.รอ. 3036 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดพระงามมหาธาตุ ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดท่ายางชุมน้ำเงิน ซ.รอ. 3036 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดอดุลย์สามัคคี ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างหัวนา ซ.รอ. 2027 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดหนองขี้เหล็ก ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดทุ่งสว่าง ซ.รอ. 3036 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดอหิงสาราม ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดท่าสองคอน ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่ายางโง๊ะ ซ.รอ. 2027 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าอาจสามารถ ซ.รอ. 2023 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดยางโพธิ์ศรีสุข ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างแจ้ง ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดใหม่ชัยสิทธิ์ ซ.รอ. 2023 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดอุบลบรทิพย์ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดเสมาบ้านท่าค้อ ซ.รอ. 4042 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโอภาสพัฒนาราม ซ.รอ. 3021 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างโหรา ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าสามัคคี ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดบึงแคน ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดดอนเจ้าปู่ ซ.รอ. 3021 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าดงเย็นสันติธรรม ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีสว่างโนนแฮด ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดพุทธมงคล ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสว่างบ้านจ้อก้อ ซ.รอ. 4042 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดกลางมันเหลือง ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดบ้านหนองยางน้อย ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดทุ่งสว่างหนองขาม ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดปุราบ้านเป้า ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าราษฎร์บำรุง ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดเรืองศรี ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.รอ. 3013 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าโนนฤาษี ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดท่าบ่อบ้านหนองฮาง ซ.รอ. 3013 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดศรีเจริญผล ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดสระแก้วบ้านมะกอก ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธิ์ศรี ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดป่าอุเทนวนาราม ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดจักรวาลภูมิพินิจ ซ.รอ. 3008 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธิ์อินธาราม ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
วัดโพธิ์ทองบ้านหนองแล้ง ซ.รอ. 6047 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง