ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดศรีสุริยาป่ายาง ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดบ้านหนองเม็ก ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดใหม่หนองเม็ก ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดบ้านเหล่าฮก(วัดโพธิ์เจติยาราม) ซ.รอ. 3021 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเมืองสรวงใหญ่ ซ.รอ. 3021 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดป่าศรีดอนกลาง ซ.รอ. 3021 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดบ้านผำใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดศรีสุขบ้านข่อย ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเก่าโนนเมือง ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดท่าสว่างบ้านหนองผือ ซ.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดชมพูหนองหินใหญ่ป่าแถม ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดกกกุงวราราม ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดปทุมวนาราม ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเสลวงศ์ ซ.อบจ. รอ. 1005 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดคูเมือง ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดสว่างอารมณ์บ้านบัวสง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดเหนือสูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
วัดใต้สูงยาง ซ.215 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง