ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองหูลิง ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดเกาะแก้ว ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดธรรมโยธินนิวาส ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่าเสนาราม ซ.รพช. อด. 3191 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดเฉลิมสุขยาราม ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดสุวรรณุทการาม ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดโนนสะอาด ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่าศรัทธาธรรม ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดโนนเดื่อ ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดศรีวัฒนาราม ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดป่าบ้านหนองไฮ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่าวิเวกวราราม ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดวิสุทธิการาม ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดทัศนียเขต 2 ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดทัศนียเขต ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดป่าไพรรัตนวณาราม ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่าลาดทอง ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดศีรประทุมวราราม ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดใหม่บูรพาราม ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดวุฒิวงศ์สุขยาราม ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่ามอดินแดง ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดศรีหราช ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดอนุราษฎร์โสภาราม ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดอุทิศยาราม ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดจันทร์ธราราม ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดสามัคคีศรีสมพรม ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดป่าภูทองเทพนิมิต ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
คริสตจักรปลูกจิตโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดมัชฌิมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดมัฌชิมาวาส ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-223423 081- 871 3717
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง