ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดโนนศรีสง่าธรรมรังษี ซ.ยส. 4004 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบ้านคลองเตยศรคำธรรมสาธิต ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีธงชัย ซ.ขก. 3010 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดสะพุงเหนือ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีสวรรค์ ซ.รอ. 4031 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเวฬุวันวราราม(วัดน้อย) ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าศิลาทอง ซ.ขก. 4044 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเขารุ่งพุทธธรรม ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าไทรงาม ซ.2359 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดนาเจริญ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดพ่วงสว่างอรุณ ซ.มค. 4019 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดพนังม่วงวราราม ซ.รอ. 2016 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดสามัคคีธรรม ซ.ชย. 4008 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดรัตนคงคาราม ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีลาธรรม ซ.รพช. รอ. 3127 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าเขาน้อย ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโพนทอง ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบูรพาคนฑาราม ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดหนองแวงเวฬุวันวนาราม ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าเทพนิมิตรดำเนิน ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดชิโนรสวิศยาราม ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดราษฎร์ดำเนิน ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโสภณศาลาวาส ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบ้านห้วยม่วง ซ.ชย. 46909 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดถ้ำวัวแดง ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโนนเก่าใหญ่ ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเทพประทานพร ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดคำศิลาวนาราม ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดพนังศิลาวนาราม ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดดาวเรือง ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าบ้านนาเจริญ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดลุมพีนี ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศาลาวรรณ์บ้านหนองหอย ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบ้านหนองหญ้าปลอง ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศิริคงคาวนาราม ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดพนังโสภาราม ซ.ชย. 4043 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีสมพร ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีสว่างวนาราม ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดอุดรนพพาลัย ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดอุดรพร ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่านาทุ่งใหญ่ ซ.ชย. 4043 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศรีสุวรรณ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าสระแก้ว ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเป่าสุริยวงศ์วนาราม ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดศาลาลอย ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดสมสะอาด ซ.ชย. 46909 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดโนนสว่างธรรมมาราม ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดหนองบัวแดงวนาราม ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าสันติธรรม ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดบุญธรรม ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดราษฎร์บูรพาราม ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดชัยภูมิพิทักษ์(วัดผาเกิ้ง) ซ.2159 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าศิลาวิเวก ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดป่าศิลามหาธาตุ ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
วัดเลิศประดิษฐ์ ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ศูนย์คาทอลิก ซ.213 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โบสถ์คริสต์ ซ.จุฑางกูร 9 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
คริสตจักรทรัพย์เจริญ ซ.229 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
คริสตจักรพระกิตติคุณบ้านหัวนาคำ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ศูนย์คาทอลิกวัดมารดาพระศาสนจักรบ้านหนองพวง ซ.เจนจบทิศ ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง