ค้นพบจำนวน 1,356 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านบุ่งซวย ซ.อบ. 1027 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านห้วยยาง ซ.อบ. 1027 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดหนองคูณ ซ.2034 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดอูบมุง ซ.อบ. 2139 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านแก้งเกลี้ยง ซ.อบ. 2139 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดดงน้อย ซ.2242 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสนามชัย ซ.2242 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดชัยภูมิการาม ซ.วิศิษฐ์ศรี 10 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโพธิ์ ซ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีสมบูรณ์วราราม ซ.202 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านป่าข่าเหนือ ซ.2034 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดประชาเกษม ซ.เลี่ยงเมือง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโพธิ์เมืองวนาราม ซ.วิศิษฐ์ศรี ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบวรวนาราม ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบุ่งขี้เหล็ก ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดหนองหลวง ซ.202 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านนาแวง ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาสะอาด ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดร่มโพธิ์ทรายทอง ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดป่าโนนกุง ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดหนองโพนเพ็ง ซ.อบต. อบ. 1025 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดอรุณวนาราม ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดเภาชมภู ซ.อบต. อบ. 1025 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดอุทยานวนาราม ซ.อบต. อบ. 1038 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาหว้า ซ.2034 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสว่างวนาราม ซ.2112 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีสว่างอารมณ์ ซ.202 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดคีรีบรรพต ซ.อบ. 3021 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโพธิ์สามยอด ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดมณีจันทาราศรี ซ.อบต. อบ. 1076 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดป่านรเกศรีเกษมสุข ซ.อบ. 3021 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีบุญนาค ซ.อบต. อบ. 1038 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโพธิ์ศรี ซ.อบต. อบ. 1038 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านดอนแซง ซ.อบต. อบ. 1038 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดภูสีวนาราม ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดไตรมิตรสงเคราะห์ ซ.อบจ. อบ. 3043 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาฬิกาวาส ซ.อบต. อบ. 1076 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านค้อน้อย ซ.รพช. จ.อุบลราชธานี 34170
วัดปทุมทองธนาราม ซ.202 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดรัตนวนาราม ซ.อบ. 3021 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโคกสว่างวราราม ซ.อบต. อบ. 1076 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดรัฏฐยาวาส ซ.อบ. 3021 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดอรุณสวัสดิ์ ซ.อบ. 3025 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบูรพาบ้านขามป้อม ซ.อบ. 3021 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีมงคล ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสมสะอาด ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดหนองบัว ซ.อบ. 3021 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านพนมดี ซ.202 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีสว่าง ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีโพธิ์ไทร ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาลอน ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดปทุมพัฒนาวนาราม ซ.อบ. 3021 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อบ. 2047 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดใหม่สำราญรมย์ ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีบุญเรือง ซ.อบ. 4017 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านโนนตูม ซ.2050 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาดี ซ.อบ. 3025 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดพนมดีสีลาราม ซ.อบจ. อบ. 2112 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโนนสว่าง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบึงหอม ซ.อบจ. อบ. 2112 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดยุทธธิการาม ซ.2050 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านนาม่วง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดพิชโสภาราม ซ.อบ. 2047 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาทีทอง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีบุญเรือง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาหนองทุ่ง ซ.อบ. 3025 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโนนตาล ซ.อบจ. อบ. 1062 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโนนสูง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดใหม่ประชาสรรค์ ซ.อบจ. อบ. 2142 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านนาสะตัง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาแมด ซ.อบ. 3025 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดชัยมงคลพัฒนาราม ซ.2050 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบ้านด่านหม่วน ซ.อบ. 2047 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสว่าง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีอุดมราษฎร์สามัคคี ซ.อบจ. อบ. 2142 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสระเมือง ซ.อบจ. อบ. 2142 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดห่องไผ่ ซ.อบ. 3025 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดภูน้อย ซ.2232 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
วัดโนนเจริญ ซ.2112 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดชัยมงคล ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดนาเวียง ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดชาติเจริญ ซ.อบ. 2047 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดศรีโพธิ์ไทร ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสังขะเสนาราม ซ.2050 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดสว่างโพธิ์ศรี ซ.อบต. อบ. 2061 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ซ.อบ. 3025 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดใหม่มงคลชัย ซ.อบจ. อบ. 2053 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
วัดศรีธาตุ ซ.รพช. จ.อุบลราชธานี 34170
วัดบูรพา ซ.รพช. จ.อุบลราชธานี 34170
วัดอุดรภาราม ซ.2232 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
วัดวิเวกพุทธาราม ซ.อบต. อบ. 2061 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโพธิ์พฤกษาราม ซ.โยธาธิการ ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดมัชฌิมาวาส ซ.อบจ. อบ. 2053 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
วัดศรีมงคลวนาราม ซ.อบจ. อบ. 2092 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดโนนสว่าง ซ.โยธาธิการ ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดอรุณธราราม ซ.อบจ. อบ. 2092 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
วัดป่าวนาราม ซ.อบจ. อบ. 2053 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
วัดโนนสะอาด ซ.2112 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
วัดสิงห์หาญ ซ.อบจ. อบ. 2053 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง