ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านธาตุจังเกา ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดหนองระเยียว ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดศรีขันธ์วาสโพนปลัด ซ.2111 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดปราสาทเยอเหนือ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดปราสาทเยอใต้ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดคูสี่แจ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดหนองอารีย์ ซ.ศก. 3015 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านประอาง ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านตราด ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดศิลาวราราม ซ.ศก. 2113 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านคอก ซ.ศก. 3016 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดจังกระดาน ซ.ศก. 3014 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านติม ซ.ศก. 5050 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านสำโรงพลัน ซ.2111 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดหัวช้าง ซ.2111 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดมณีนาคบุพาราม ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดบ้านสดำ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
วัดเคาะกุปวารีย์ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง