ค้นพบจำนวน 131 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดพุทธวราราม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าอรุณีศรัทธาธรรม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านจานบัว ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดไผ่หนองแคน ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านหนองฮาง ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านตายู ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านท่าพระ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดไร่เจริญ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านนาซำศรีมงคลพุทธาราม ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านพวงพยอม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองตระกาศเรืองตระกูลอุปถัมภ์ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดโพธิ์ธาราม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดเก่าบ้านจานใต้ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดเวฬุวันสันติสุข ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดจานคุณาราม ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าภูคำ ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านม่วง ซ.24 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านหนองกระทิง ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดภูเงินวนาราม ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านตูมน้อย ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดด่าศรีตาลอยสาขาที่ 113(วัดหนองป่าพง) ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านนากันตม ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสามแยกพัฒนาราม ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดไพรงาม ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดประชาสามัคคีบ้านตาเกษ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหินกองพันธรังษี ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านคระกาศ ซ.24 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดศิลาราม ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดทุ่งศรีนวล ซ.รพช. ศก. 3254 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดไหล่ดุม ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดซำแสง ซ.ศก. 3202 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดทุ่งกัลยาสว่าง ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดกัทลิวันสาขาที่ 6 วัดหนองป่าพง ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดจันทโสภณ ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าเทพศิริพิทักษ์ธรรม ซ.ศก. 42078 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดนารังกา ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสวนกล้วย ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านหนองขวาง ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดภูดินแดง ซ.ศก. 3202 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดคล้อเกษศิริ ซ.ศก. 42078 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านแก ซ.ศก. 2112 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านกันจาน ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านขะยูง ซ.รพช. ศก. 3165 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสามัคคีศรีวราราม ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าสังฆ์ธรรมสามัคคี ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านจำนัน ซ.รพช. ศก. 3254 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดนักบุญเทเรเซ ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดศิริมงคลบ้านสายเจริญ ซ.ศก. 6032 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดกระบี่ ซ.ศก. 2112 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดพระใหญ่ ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดทุ่งโพธิ์ ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดขนาวนาราม ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านขนาเก่า ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าดอนเย็น ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดกระแซงใหญ่ ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสุทธาวาสอุดมระโยง ซ.ศก. 3040 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดพระทะเลศิริพุทธวราราม ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดนักบุญเปาโล ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าบ้านพัฒนา ซ.221 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสว่าง ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านน้ำอ้อม ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าศรีอุดม ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดโนนแสนสุข ซ.ศก. 6032 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดศิริวราวาส ซ.2189 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านนาตาล ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านเดียงตะวันตก ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านโนนคำแก้ว ซ.รพช. ศก. 3071 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดนาขนวน ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดโนนกลาง ซ.รพช. ศก. 3071 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าอุดมธรรมสามัคคี ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดโนนสำราญ ซ.ศก. 6032 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านตาเครือ ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดจันทอง ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าพุทธวิเวก ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านเขวา ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสังเม็ก ซ.ศก. 6032 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านน้ำเย็น ซ.221 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองผักกูด ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดขนุนวราราม ซ.รพช. ศก. 3017 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองคงคาวราราม ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดศรีสังฆาราม ซ.221 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านไพบูลย์ ซ.รพช. ศก. 3017 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดสำโรงราษฎร์สามัคคี ซ.ศก. 6032 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านโตนด ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดศิริโตนด ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดอินทรารามบ้านโคก ซ.ศก. 3005 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดทุ่งสว่าง ซ.อบจ. ศก. 2017 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าทุ่งม่วง ซ.อบจ. ศก. 2017 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองเดียงน้อย ซ.ศก. 2109 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดโนนใหญ่ ซ.ศก. 2109 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านหัวสะพานทางโค้ง ซ.221 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านตาซุน ซ.ศก. 3005 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.รพช. ศก. 3017 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านจานเลียว ซ.221 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านกระหวัน ซ.ศก. 3011 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดอัมพวนาราม ซ.ศก. 3005 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดท่าสว่าง ซ.รพช. ศก. 3017 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.ศก. 3011 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง