ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสระส้ม ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบูรพา ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองไฮ ซ.ศก. 2033 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดกุดเตอะ ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านทุ่งมั่ง ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองมุข ซ.2404 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีโพธิ์บ้านเจี่ย ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านกอก ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าเมืองน้อย ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเมืองน้อย ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านยางน้อย ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสุทัศน์บ้านหมัด ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีวิสัย ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโพธิ์ศรีบ้านละทาย ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโอ้น ซ.2412 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองแวง ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าบ้านหนองแวง ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านพันลำ ซ.ศก. 4042 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโนนปอ(วัดตำแย) ซ.ศก. 4042 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดเกาะเหล็ก ซ.ศก. 4044 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสง่าวราราม ซ.ศก. 2017 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าหนองแก้วสันติธรรม ซ.ศก. 4037 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเทิน ซ.ศก. 4042 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโพธิ์ศรี ซ.ศก. 4037 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเหม้า ซ.ศก. 4037 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองเรือ ซ.ศก. 4042 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสระบัวบ้านกอก ซ.รพช. ศก. 3108 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าไชยาวาน ซ.226 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีมังคราราม ซ.2168 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าประชาสังสฤษฏิ์ ซ.2168 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโนนผึ้ง ซ.226 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดกันทรารมย์ ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าสันติธรรมบ้านคำเมย ซ.226 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสุวรรณาราม ซ.ศก. 3010 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าบ้านขี้เหล็ก ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองกก ซ.226 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองถ่ม ซ.2085 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านดู่ ซ.ศก. 3012 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองถ่ม ซ.ศก. 3012 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโคก ซ.ศก. 3010 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีมงคลวนาราม ซ.ศก. 3010 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศิริราษฎร์ ซ.2360 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดทุ่งพาย ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองม่วง ซ.ศก. 3012 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองม่วง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าขันติธรรม สาขา 1 วัดดอนธาตุ ซ.ศก. 3012 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านยาง ซ.ศก. 3012 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองดุม ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโพธิ์ลังการาษฎร์เจริญ ซ.2360 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโนนแดง ซ.ศก. 3010 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดนางกว่าง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองทามใหญ่ ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านสวนฝ้าย ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองหัวช้าง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเกาะ ซ.ศก. 3010 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านผักแพว ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดสงวนสวนลำดวน ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโนนศรีไทย ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านบกบ่าง ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดหนองม่วง ซ.2360 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดลือชัยวนาราม ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านบูรพา ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีนิมิตจันทราราม(วัดบ้านจาน) ซ.ศก. 3010 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านผักบุ้ง ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านอาลัย ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านพะแนง ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
วัดป่าขันติธรรม ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 045.826007-9
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง