ค้นพบจำนวน 86 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดป่าโนนทราย ซ.2373 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสิมเก่า ซ.ศก. 4041 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านคูซอด ซ.2373 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหัวนา ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเก่าบ้านเปือย ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหว้าน ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสว่างอารมณ์(วัดข้าวดอ) ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองคำ ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดน้ำคำ ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหอย ซ.ศก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านสร้างเรือง ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหญ้าปล้อง ซ.2373 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองโน ซ.ศก. 3400 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านเอก ซ.2373 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดประชาสามัคคี ซ.ศก. 3400 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองไผ่ ซ.ศก. 3072 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดแสงอรุณ ซ.ศก. 5009 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดวังไฮ ซ.2373 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านง้อ ซ.ศก. 5009 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านเหล่าแค ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนจาน ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเพียนาม ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดศรีมิ่งเมือง ซ.วิจิตรนคร 2 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโพธิ์ ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าทรายทอง ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองเข็ง ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าโนนเขวา(วัดบ้านอีลอก) ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสุนทราวาส ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนแดง ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนสำนัก ซ.2373 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดมหาพุทธาราม ซ.เทพา 4 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโพนเขวา ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดมหาพุทธาราม ซ.เทพา 4 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดพันทาวราราม ถ.ไทยพันทา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนกอง ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหลวงสุมังคลาราม ซ.ศรีสุมังค์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าศรีสำราญ ซ.ศรีสำราญ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเลียบบูรพาราม ซ.รอบเมืองใต้ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองแวง ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ซ.ชัยสวัสดิ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดดอนโสภณ ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสำโรง ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองกิโล ซ.226 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองแก้ว ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านดงยาง ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดปุณฑริกโชติปาลาราม(วัดบัวเตย) ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโนนตาเต้ ซ.220 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองสวง ซ.220 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านบก ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหมากเขียบ ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโนนเจริญ ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านกุดโง้ง ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองหัวลิง ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านนาดี ถ.พิมกร ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโพนข่า ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหนองเทา ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดตะดอบ ซ.ศก. 2016 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านยางกุด ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองแคน ซ.221 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านก้านเหลือง ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโนนสอาด ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านซำ ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านเปือย ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโพธิ์งาม ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านนาสูง ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดนิคมศิลาราม ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านแทง ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดโพนค้อ ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหนองไฮ ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านเวียง ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านก่อ ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านจาน ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านขมิ้น ซ.ศก. 3015 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านทุ่ม ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านฮ่องขาด ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านละเนาะ ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านโนนบัว ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหางว่าว ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านดงบัง ซ.221 ต.จาน อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
คริสตจักรพระกิตติคุณ ซ.วิจิตรนคร อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดพระคริสตศิรประภา ถ.อุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าโนนกุดหล่ม ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ
วัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ ๐ ๔๕๖ ๒๒๖ ๔๕-๖
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง