ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดป่าหินกอง ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดเชื้อเพลิง ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบ้านจบก ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าเบญจศิลาราม ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดราษฎร์เจริญผล ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสามราษฎรบำรุง ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดมุนีนิรมิตร ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดพรหมคุณสามัคคีธรรม ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอุทุมพร ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดเพชรบุรี ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดโคกทมบรมจินดา ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าสามัคคี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดราษฎร์นิยม ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสีโควนาราม ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดตาลวก ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอมรินทราวารี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดยางชุม ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสว่างอารมณ์ ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสิริราษฎร์บำรุง ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสุวรรณวิจิตร ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์ ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดนิคมเขต ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดตาเบา ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสุขุมาลัย ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าตะเคียนธรรมมิการาม ซ.สร. 2019 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าพระจันทร์วนาราม ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าบ้านไทรทอง ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดกันทราราม ซ.24 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดปราสาทวารี ซ.สร. 3314 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดนิคมพัฒนาราม ซ.2397 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอัมพาวนาวราม ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดละลมระไซร์ ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดปราสาทศิลาราม ซ.สร. 2016 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดโพธิ์สว่างพัฒนา ซ.สร. 2016 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าห้วยเสนง ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบ้านสาวงาม ซ.สร. 2016 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดลำดวนราษฎร์บำรุง ซ.สร. 2002 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่ากระวันหินโคนวนาราม ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดศรีสุข ซ.สร. 2016 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดปะทุมสามราษฎร์ ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบึงบูรพา ซ.224 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าธรรมชาติ ซ.สร. 2019 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอภิรักษ์สุขวนาราม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสะเดารัตนาราม ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าห้วยเสนง ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสะเดารัตนาราม 1 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 081-5793250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง