ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองบัว ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดกลางสุรินทร์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
หลวงพ่อพระชีว์ วัดบูรพาราม ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศาลาลอย ซ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจำปา ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดพรหมสุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดประทุมเมฆ ซ.ปทุมเมฆ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจุมพลสุทธาวาส ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรชีวิตใหม่สุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรอิมมานูเอล ซ.สิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรศุภมิตร ซ.ตรอกโพธิ์ร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรแบ๊บติสต์สุรินทร์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง