ค้นพบจำนวน 89 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดชัยบุรี ซ.สร. 4026 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดวิวิตวนาราม ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่ามฤคทายวัน ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดบ้านเพี้ยราม ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกกรวด ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกพระ ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดพระยาไกรศร ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดธาตุศิลา ซ.214 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศิรินทราราม ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซ.สร. 4026 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดนิลาเทเวศน์ ถ.ปัทมานนท์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสุเขตตาราม ถ.ปัทมานนท์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดดอนวิเวก ซ.สร. 4026 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเวฬุวนาราม ถ.ปัทมานนท์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าอาม็อง ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดมูลานิเวศน์ ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสถิตธรรมาราม ซ.214 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดอุดรประชาราษฎร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสามัคคี ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสุภาลัย ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจอมสุรินทร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดประทุมธรรมชาติ ซ.214 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่านิมิตมงคล ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดราษฎร์เจริญผล ซ.214 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเทพสุรินทร์ ซ.เทศบาล 3 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกบัวราย ซ.ศรีบัวราย ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจอมสุทธาวาส ถ.เทศบาล 2 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดประทุมศรัทธา ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดหนองบัว ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดกลางสุรินทร์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
หลวงพ่อพระชีว์ วัดบูรพาราม ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศาลาลอย ซ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าบวรสังฆาราม ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจำปา ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดพรหมสุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ซ.226 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดภูพรสวรรค์ ซ.226 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดไตรรัตนาราม ซ.ทางหลวงชนบท สร.3038 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดประทุมเมฆ ซ.ปทุมเมฆ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจุมพลสุทธาวาส ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกอินทราราม ซ.214 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสวายเทพมงคล ซ.สร. 3010 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดมงคลรัตน์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดใหม่ศรีมากทอง ซ.2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโยธาประสิทธิ์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสลักได ซ.2077 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดดงมัน ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเทพนิมิตร ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดรามวราวาส ซ.สร. 3010 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดกวอน ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดบ้านเสม็ด ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าแสงธรรม ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโพธิ์สลาด ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศรีรัตนาราม ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโพธิญาณรังสี(วัดบ้านปรือเกียน) ซ.2077 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดจันทราราม ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่ากระยูง ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดทัพกระบือ ซ.สร. 3010 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าโมกข์ ซ.2077 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดตาตอมจอมสวาย ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดทุ่งสว่าง ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดนาบัว ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดแสงบูรพา ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศิริจันทร์ ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดนาสาม ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดปราสาทศิลาราม ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าประมูล-นาเสือก ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าพนมกรอล ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดไตรแสงธรรม ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าไตรวิเวก ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศิลาราม ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดตาอ็องเทพนิมิตร ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดกระทมวนาราม ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดปราสาท ซ.2077 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดพรมศิลาราม ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกบัวไรย์ ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศรีธรรมาราม ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศิลามะ(วัดทมอ) ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าเทิดพระเกียรติ ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดแสงทรัพย์สิริวณาราม ซ.2077 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดพิฤกทักษิณ ซ.สร. 3005 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรชีวิตใหม่สุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรอิมมานูเอล ซ.สิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรศุภมิตร ซ.ตรอกโพธิ์ร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรแบ๊บติสต์สุรินทร์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง