ค้นพบจำนวน 547 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านดงครั่งใหญ่ ซ.สร. 3016 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดอัมภาวรินทร์ ซ.สร. 4046 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดชีโนวาทธำรง ซ.สร. 3016 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดแจ่มอารมณ์ ซ.สร. 4001 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดไพรงาม ซ.สร. 2008 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดสว่างโพธิ์ศรี ซ.สร. 4012 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดทุ่งสว่างบ้านโพธิ์ห้วย ซ.2081 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดทุ่งสว่าง ซ.สร. 4012 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.สร. 4012 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดจำปาสะเอิง ซ.215 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดประชาสังคม ซ.2081 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดโพธิ์สว่าง ซ.215 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดธรรมประสิทธิ์สุทธาราม ซ.2081 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดบ้านหัวพี ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.215 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดขุนหาร ซ.AH121 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดทุ่งสว่างวราราม ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดใหม่บ้านยาง ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดคำศรี(วัดบ้านบึง) ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดราษฎร์นิมิตร ซ.2081 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดศรัทธวารินทร์ ซ.2081 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดแจ้ง ซ.สร. 2044 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดป่าชุมพล ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดทุ่งสว่างหัวนาคำ ซ.2081 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดโนนจาน ซ.2081 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดบรมนิเวศน์ ซ.2081 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดบำเพ็ญธรรม ซ.สร. 3018 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดบ้านสี่เหลี่ยม ซ.สร. 3018 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดบ้านดู่ ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดคันธารมย์นิวาศ ซ.2081 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดบ้านท่าลาด ซ.2081 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดแจ้งบูรณะบ้านขี้เหล็ก ซ.2081 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดสระบัวงาม ซ.2081 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดโพธิ์งามบ้านยะวึก ซ.AH121 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดกลางชุมพลบุรี ซ.2081 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดศรัทธาวารี ซ.2081 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดบ้านน้อยสนาม ซ.สร. 4012 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดพรมเทพ ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดโนนสูง ซ.AH121 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดป่าธรรมโชติ ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดปทุมทอง(วัดท่าตูม) ซ.2076 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดโพธิ์พฤกษาราม ซ.2076 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดเหนือ ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดกลาง ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดใต้บูรพาราม ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดโพธิ์สว่างบ้านเอือด ซ.2076 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดจำปาหนองบัว ซ.2076 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดหงษ์บ้านช่อง ซ.2076 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดเลียบบ้านไผ่ ซ.2076 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดป่าอัมพวัน ซ.2076 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดตลาดไทร ซ.2076 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดยางบ่อภิรมย์ ซ.สร. 5135 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดบ้านกระสัง ซ.214 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดโพธิ์ศรีสะอาดบ้านโพนงอย ซ.2076 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดทุ่งสว่างบ้านหนองเรือ ซ.2081 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดโพธิ์ศรีธาตุ ซ.2076 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดรัตนบุรี ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดหนองคู ซ.2076 ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดป่าศรีคอนเตาวราราม ซ.2076 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดปทุมศิลาวารีปราสาท ซ.2081 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดสว่างบ้านยาง ซ.2076 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดสุทธาวาส ถ.ชุมพลบุรี-บ้านท่าเรือ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดโพธิ์ชัยวนาราม ซ.2076 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดอิสาณ ซ.2076 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดบ้านผือ ซ.2079 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดสีนารมย์ ซ.2262 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดสว่างบ้านผือ ซ.2079 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดพระพุทธบาทพนมดิน ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดประชาสามัคคี ซ.2076 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดจำปามณี ซ.2262 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง ซ.2081 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
วัดชัยราษฎร์บำรุง ซ.2262 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดอีสานบ้านหมกเต่า ซ.2076 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดป่าดงน้ำคำ ซ.2076 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดบ้านสร้างบก ซ.2079 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดโพธิ์เย็นบ้านเปือยป่าน ซ.2079 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดหนองผือ ซ.2262 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดจำปา ซ.2079 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดบ้านตากแดด ซ.2076 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดแจ้งสว่างบ้านตากลาง ซ.สร. 3027 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดธรรมวงศ์ษา ซ.สร. 3044 จ.สุรินทร์ 32130
วัดโสภณ ซ.2079 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดศรีสว่างบ้านค้อ ซ.สร. 3044 จ.สุรินทร์ 32130
วัดโนนน้อย ซ.สร. 3044 จ.สุรินทร์ 32130
วัดนิโคธาราม ซ.สร. 3028 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดโพธิ์ศรี ซ.2262 จ.สุรินทร์ 32130
วัดวรรณรังษี ซ.สร. 2018 อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดหนองหลวง ซ.2262 จ.สุรินทร์ 32130
วัดบ้านหนองคูน้อย ซ.สร. 3028 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดโคกก่อง ซ.2079 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดโพธิ์ทอง ซ.สร. 3027 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดอัมพวัน ซ.สร. 3044 จ.สุรินทร์ 32130
วัดสว่างอารมณ์ ซ.สร. 2018 อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดหนองใหญ่ ซ.สร. 4034 จ.สุรินทร์ 32130
วัดบ้านหนองยาง ถ.ปัทมานนท์ ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
วัดอีสาณ ซ.สร. 4034 จ.สุรินทร์ 32130
วัดแจ้งหนองบัวแดง ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดโพนแคน ซ.สร. 3246 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
วัดมนาราม ซ.สร. 3246 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง