ค้นพบจำนวน 830 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอนามัย ซ.2226 จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดดอนกอย ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดฤาษีสถิต ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดทรงธรรม ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดศิริมงคล ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดบ้านหนองแวง ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดโพธิ์ชัย ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดปทุมเมศ ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดนาแค ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดโคกผงาด ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดหนองจาน ซ.บร. 5024 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดพนมวัน ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดอมราวาส ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดสระทอง ซ.รพช. ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดอุดร ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดบ้านดอนกลาง ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดกมลาวาส ซ.บร. 5024 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดบ้านโนนสะอาด ซ.รพช. ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดเทพประดิษฐ์ ซ.บร. 5024 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดท่าเรียบ ซ.รพช. ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดป่าบ้านเพ็ญ ซ.มค. 3011 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดธรรมประดิษฐ์ ซ.มค. 3011 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดป่านาโพธิ์ ซ.เทศบาล 1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดสมศรี ถ.ประชาพัฒนา ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
วัดจอมวารี ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดชายอรัญ ซ.รพช. ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสระแก ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสุวรรณาราม ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบูรพาธรรม ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าหนองขอน ซ.207 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านโศกกะฐิน ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดหนองหญ้าลังกา ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโคกศรี ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดหัวหนอง ซ.207 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโคกสะอาด ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสระประทาน ซ.207 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสุคันธวารี ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดธรรมประสิทธิ์ ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดวนาสันต์ ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบวรรังษี ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดอิสาณ ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดพลสุวรรณ ซ.รพช. ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสุคันธารมย์ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดเวฬุวรรณาราม ซ.207 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดทุ่งสว่าง ซ.2061 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดเกษมสุวรรณ ซ.เทศบาล 10 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบรมคงคา ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดหลักศิลา ซ.2061 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านกม. ศูนย์ ซ.207 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดศรีสุธรรม ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโพธิ์ทอง ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดศรีสุนทร ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าพุทไธสง ซ.202 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าวสันต์สุนทร ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าแก่นท้าว ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดท่าน้ำอ้อม ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดคันธารมณ์ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสระจันทร์ ซ.202 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดกู่สวนแตง ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดราษฎร์บำรุง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดอัมพวัน ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าหนองจิก ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโพนทอง ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสมณาวาส ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดหงษ์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดเจริญราษฎร์บำรุง ซ.2074 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดกุมภียาน ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดเทพรังษี ซ.202 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสินทราราม ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านดอนดู่ ซ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดมณีจันทร์ ซ.2061 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดโนนสมบูรณ์ ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดวรดิษฐ์ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดป่าโคกจิกน้อย ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านดอน ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดเทพารมณ์ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านซาด ซ.2081 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดปลักแรต ซ.202 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.202 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านข่อย ซ.202 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดตะเคียนทอง ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านดอนต้อน ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านกุดเทา ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดเทพนิมิตร ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดธรรมรังษี ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบวร-บ้านบุ่งเบา ซ.2074 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดวงษ์วารี ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสุวรรณาราม ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดทุ่งสว่างสุขารมณ์ ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดสว่างสุขารมณ์ ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดศิริมงคล ซ.2081 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
วัดบ้านขรัวตาแก้ว ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
วัดอ้อดอนยาง ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
วัดอุดมมงคลชัย ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
วัดบ้านโจดหนองฮาง ซ.2074 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง