ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเดิม ซ.วรรณะปรางค์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบูรพาพิมล ซ.สมัยรุจี ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดสระเพลง ซ.พิบูลย์รัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่ประตูชัย ซ.จอมสิ้นสุดาเสด็จ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเก่าประตูชัย ซ.จอมสิ้นสุดาเสด็จ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านตาลพัฒนา ซ.นม. 3036 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดศีลาภิรตาราม ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหัวทำนบ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดดอนแซะ ซ.2163 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง