ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านขามใต้ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเก่าประสุข ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านโนนม่วง ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดจันทร์ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบรมถาวรหนองขาม ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านกล้วย ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านจารย์ตำรา ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่ประชาราม ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองจิก ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านเตย ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดสนุ่นงิ้วพัฒนา ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองปรือ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดท่าหลวง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดตะบอง ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านตำแย ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่ทรงธรรม ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเดิม ซ.วรรณะปรางค์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดกระเบื้องใหญ่ ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบูรพาพิมล ซ.สมัยรุจี ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่พัฒนาท่ามะเขือ ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดสระเพลง ซ.พิบูลย์รัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดกระเบี้องน้อย-จบก ซ.นม. 3036 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่ประตูชัย ซ.จอมสิ้นสุดาเสด็จ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเก่าประตูชัย ซ.จอมสิ้นสุดาเสด็จ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านซึมพัฒนา ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่สุนทริการาม ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านท่าแดง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดตะปัน ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดการเวกรังกาใหญ่ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่สามัคคีฉกาจ-ช่องโค ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านตาลพัฒนา ซ.นม. 3036 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดศีลาภิรตาราม ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหัวทำนบ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดดอนแซะ ซ.2163 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดธารละหลอด ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดมะค่าระเว ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่โพธิสัตว์ ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดพัฒนาราม ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดนิคมวุฒิศาสน์ ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่หนองบัวลอย ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบุญส่งอนุสรณ์ ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดนิคมคณาราม ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดป่าพิทักษ์ธรรม ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองสาย ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองระเวียงวนาราม ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดธำรงวนาราม ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านไผ่นกเขา ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดโนนกระเบื้อง ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดมาบประดู่ ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดสระมะค่า ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านใหม่พุทไธจารย์ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดท่าลี่หนองแวง ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดจอมศรี ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดทองสุวรรณ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่อัมพวัน ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง