ค้นพบจำนวน 79 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดสะแก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดสุทธจินดา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดพระนารายณ์มหาราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดหนองบัวรอง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดหัวสะพาน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-254280
วัดใหม่อัมพวัน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-243140
วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-415421
วัดหนองจอก ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-983236
วัดพนมวันทน์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
วัดบำรุงธรรม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
วัดหนองหว้า ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280 044-305262
044-465657
044-305062
วัดสูงจอหอ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-371487
วัดประมวลราษฏร์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-203055
วัดบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-371922
วัดท่ามะยม ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-371207
วัดช่องอู่ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-371205
วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-415421
วัดหนองจอก ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-983236
วัดลองตอง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-206275
วัดลำโพง ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-215366
วัดปรางค์ ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-215613
วัดศรีษะละเลิง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-213044
วัดบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-371387
วัดป่าศรัทธาราม ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-920201
วัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-525083
วัดบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-215367
วัดหนองหญ้างาม ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-342152
วัดสระแก้ว 22 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 081-879-2541
วัดเวฬุวนาราม ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-923213
วัดคลองส่งน้ำ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-211195
วัดคนชุม ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-281393
วัดหนองม่วง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-960249
วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-991251
วัดทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-218111
วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-218111
วัดมะเริงใหญ่ ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-220179
วัดมะเริงน้อย ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-951032
วัดหลักร้อย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-213350
วัดหนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-243740
วัดสุสาน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-271754
วัดสมอราย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-243199
วัดโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-243231
วัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-244692
วัดแจ้งใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-242286
วัดกองพระทราย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-213307
วัดหนองเป็ดน้ำ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280 044-291174
วัดบ้านกรูด ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-372137
วัดโคกตลาด ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 044-206429
วัดศาลาทอง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-256110
วัดพะไล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-220743
วัดป่าสาละวัน ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-256173
วัดหนองม่วง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-960249
วัดโตนด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-960201
วัดบึงสาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดบ้านพระ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดกระทอน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดหนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-204135
วัดสนวน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดลำเชิงไกร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดพรหมวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดบ้านโกรก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดโคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-294632
วัดคอหนองบัว อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดกระโดน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-244044
วัดหนองพลวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดหนองพลวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-930302
วัดหนองพลวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดหนองบง ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
วัดอิสาน 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-244044
วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ๐๘๖-๘๗๐-๖๒๔๔
วัดอิสาน 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-244044
วัดสุทธจินดา 774 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-245717
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง