ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดตะคร้อวนาราม ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดพลับใหม่มงคลชัย ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดบ้านด่าน(วัดท่าเรือ) ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโคกเขื่อน ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดใหม่กวางทอง ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดนาแขม ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโคกสว่าง ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดประเถท ซ.AH1 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเนินสูง ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโคกอู่ทอง ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดพรหมรังษี ซ.AH1 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดขิงกระชาย ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโนนสะอาด ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดประตูตาล ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดประจันตคามเสมาราม ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดสามัคคีธรรม ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดทุ่งสบก ซ.โยธาธิการ ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองคุ้ม ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดบุฝ้าย ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดบ้านโง้ง ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดอินทร์ไตรย์ธิดาราม ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดบ้านคุ้ม ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดพรหมประสิทธิ์ ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโคกบ้าน ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองแก้ว ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดทุ่งตะลุมพุก ซ.3452 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดกำแพง ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดศรีสุทธาวาส ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโพธิ์งาม ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดศรีประจันทราราม ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดไทรงาม(วัดบ้านเกาะพอก) ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเกตุการาม ถ.สุวรรณศร ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเกาะพันซาโพธิยาลัย ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดมะกอกแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดคำเลียบ ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดคำภู ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดทัพช้าง(วัดเมืองใหม่) ซ.วัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดศรีประจันตคาม(วัดราษฎรศรัทธาธรรม) ซ.วัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดป่าพุทธคุณ ถ.สุวรรณศร ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโยธาราษฎร์ ซ.วัดแจ้ง ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดแจ้ง ซ.วัดแจ้ง ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเกาะเสือ ซ.3078 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองกระจับ(วัดเกาะลอย) ซ.3078 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดสัปปโคนวนาราม ซ.3078 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดมงคลชัย(วัดบ้านกล้วย) ซ.3078 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดบ้านหอย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองชาติ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเกาะมะไฟ ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเกาะแดง ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดสามัคคีสโมสร(วัดหนองจิก) ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดวังบัวทอง ซ.อบจ. ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง