ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอัมพวัน ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดศรีบุญเรือง ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดศีรษะเมือง ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดกลางเมืองเก่า ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดหลวงบดินทร์เดชา(วัดสิงหเสนี) ซ.AH19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดนครกบินทร์(วัดอัมพรบูลภักดีวิสุทธิวราราม) ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดพระยาทำ ซ.เทศบาล 1 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดท่าพาณิชย์ 13/2 ซ.3074 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดเวฬุวนาราม(วัดบ้านไผ่) ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดป่าประดู่ ซ.บ้านหนองกุลา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดราษฎร์รังษี ซ.33 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดตรอกปลาไหล ซ.บ้านหนองกุลา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 037-281535
วัดหลวงบดินทร์เดชา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 037281670
วัดหลวงบดินทร์เดชา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 037-452125
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง