ค้นพบจำนวน 93 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดป่าสถาพร (วัดเนินสูง) ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดจิกสูง ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดโคกสว่าง ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเขาพระธรรมขัณฑ์ ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเขาน้อยวังน้ำขุ่น ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินสูงวนาลัย ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดธารเลา ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดใหม่เนินสูง(วัดหัวบุ่ง) ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดบ่อแร่ ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดป่าเนินกลาง ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดห้วยเกษียร ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินไม้หอม ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดนาปรือ ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินหอม ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินบาก ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองแท่นพระ ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเขาน้อย ซ.AH1 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดธรรมมารามประดิษฐ์ ซ.AH1 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.AH1 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดพระคชสารมุณีษรีญาณสังวร ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองชะอม(วัดสุคนธาราม) ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดปวิเวการาม ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดโคกกรวด ซ.AH1 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหนองเต่า ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดถ้ำเขาอีโต้ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนื่องเกียรตินิกร ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดทุ่งยาว ถ.สุวรรณศร ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดธรรมมารังสฤษดิ์(วัดหนองปื๊ด) ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดอมาตยาราม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดป่ามะไฟ ซ.AH1 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดบึง ซ.319 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหัวเขา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดท้าวอู่ทอง ซ.AH1 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดรัตนรังสีบ้านขอนขวาง ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดสุนทรศรัทธาธรรม(วัดเนินหาด) ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหนองปรือ(วัดโพธิ์ทอง) ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดนิโครธาวาส(วัดเนินไฮ) ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดเนินอีแจน ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดแหลมไผ่ ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินดินแดง ซ.320 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองจอก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองจวง ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดศรีมงคล(วัดดงบัง) ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดแหลมหิน ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเกาะเค็ดนอก ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเกาะเค็ดใน ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองบัว ซ.320 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดศรีเงินเจริญสุข ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหนองทะเล ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบ้านพระ ซ.320 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดประสาธน์รังสรรค์(วัดหัวสุ่ม) ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหนองประเทือง ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดบ้านยาง ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดลำดวน ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดประชาวาส ซ.Prachin-Takarm Rd ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดดงขี้เหล็ก ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดท่าเรือ ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเทพประสิทธยาราม ถ.ปราจีนตคาม ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดดงพระราม ซ.ริมทางรถไฟ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดภักดีสุนทราวาส(วัดดงขวาง) ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดโคกมะกอก ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดดงยาง ถ.ปราจีนตคาม ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดอุดมวิทยาราม(วัดโรงเกวียน) ซ.เลียบทางรถไฟฝั่งทิศใต้ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดดอนเจดีย์ ถ.ปราจีนตคาม ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดแจ้ง ซ.แจ้งพัฒนา 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดมะกอกสีมาราม ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดศรีมงคล ซ.319 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดเรไร ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดเทวบุตร ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดแก้วสามัคคี ถ.ปราจีนตคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดแก้วพิจิตร ซ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบางคาง ซ.3293 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหลวงปรีชากูล ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบางตาล่าสิทธาราม ซ.3293 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดดงไชยมัน ซ.Prachin-Takarm Rd ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดเลียบ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดโบสถ์ ซ.3293 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบางไผ่ ซ.Thanon Prajeenanusorn ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดสง่างาม ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดป่าเพ็ญสว่าง(วัดหนองพังพวย) ซ.319 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดกระแจะ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดต้นสะตือ ซ.3293 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหาดสะแก ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดสามัคคีภิรมย์(วัดสะพานหิน) ซ.319 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหัวกรด ซ.3293 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดสนามพลี ซ.อบต. ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดไผ่งาม ซ.319 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
คริสตจักรปราจีนบุรี ซ.เทศบาลดำริ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดป่ามะไฟ (1) ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดโบสถ์ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 037-212795
วัดป่ามะไฟ (2) ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 037-399453-4
วัดป่ามะไฟ
(พระครูภาวนาธรรมธารี)
ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 081 983 6770
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง