ค้นพบจำนวน 314 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดป่าสถาพร (วัดเนินสูง) ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดจิกสูง ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดโคกสว่าง ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดคลองนกแก้ว ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองสอง ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดมงคลสามัคคี ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดบุเจ้าคุณ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดอุดมบรรพตรัตนาราม ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดอุดมพฤกษาราม ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดวังขอนแดง ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดเขาพระธรรมขัณฑ์ ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดทับลานอุทยานสวรรค์ ซ.AH19 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดเขาน้อยวังน้ำขุ่น ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินสูงวนาลัย ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดธารเลา ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดใหม่เนินสูง(วัดหัวบุ่ง) ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดบ่อแร่ ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดป่าเนินกลาง ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดห้วยเกษียร ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินไม้หอม ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดนาปรือ ซ.ปจ. 2020 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินหอม ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดตะคร้อวนาราม ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเนินบาก ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองแท่นพระ ซ.3077 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดทุ่งแฝก ซ.AH19 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดพลับใหม่มงคลชัย ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเขาน้อย ซ.AH1 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบ้านด่าน(วัดท่าเรือ) ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดด่านตะกั่วสามัคคี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดโคกเขื่อน ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดบุสูงสามัคคี ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดธรรมมารามประดิษฐ์ ซ.AH1 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.AH1 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดใหม่กวางทอง ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดพระคชสารมุณีษรีญาณสังวร ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองชะอม(วัดสุคนธาราม) ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดปวิเวการาม ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดนาแขม ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโคกกรวด ซ.AH1 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดระเบาะเกตุ ซ.ปจ. 3004 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดหนองเต่า ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดถ้ำเขาอีโต้ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนื่องเกียรตินิกร ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดทุ่งยาว ถ.สุวรรณศร ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบ้านโนนสูง ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดธรรมมารังสฤษดิ์(วัดหนองปื๊ด) ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดอมาตยาราม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดโคกสว่าง ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดป่ามะไฟ ซ.AH1 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดบึง ซ.319 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดประเถท ซ.AH1 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเนินสูง ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหัวเขา ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดท้าวอู่ทอง ซ.AH1 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดรัตนรังสีบ้านขอนขวาง ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดโคกอู่ทอง ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดสุนทรศรัทธาธรรม(วัดเนินหาด) ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดพรหมรังษี ซ.AH1 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดขิงกระชาย ซ.ตลาด ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองปรือ(วัดโพธิ์ทอง) ถ.สุวรรณศร ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดนิโครธาวาส(วัดเนินไฮ) ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดศรีโพธิ์ทอง ซ.ตลาด ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดโนนสะอาด ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดเนินอีแจน ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดประตูตาล ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดคลองปลาดุกลาย ซ.รพช. ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดประจันตคามเสมาราม ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดสามัคคีพัฒนาราม ซ.3290 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดสามัคคีธรรม ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดทุ่งสบก ซ.โยธาธิการ ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดสุนทรพัฒนารามหนองตะแบก(วัดทุ่งวิจิตร) ซ.โยธาธิการ ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดสระแท่น ซ.AH19 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดแหลมไผ่ ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเนินดินแดง ซ.320 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองจอก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดหนองคุ้ม ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองจวง ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดบุฝ้าย ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดบ้านโง้ง ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดศรีมงคล(วัดดงบัง) ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดอินทร์ไตรย์ธิดาราม ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดคลองเตย ซ.สก. 3039 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
วัดคลองมะเลา ซ.อบต. ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
วัดบ้านคุ้ม ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดพรหมประสิทธิ์ ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโคกบ้าน ซ.ตลาด ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองแก้ว ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดแหลมหิน ซ.319 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเกาะเค็ดนอก ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดเกาะเค็ดใน ซ.ปจ. 3008 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดทุ่งตะลุมพุก ซ.3452 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดกำแพง ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดศรีสุทธาวาส ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดโพธิ์งาม ถ.สุวรรณศร อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดศรีประจันทราราม ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดหนองบัว ซ.320 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
วัดไทรงาม(วัดบ้านเกาะพอก) ซ.ตลาด ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
วัดศรีเงินเจริญสุข ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
วัดหนองทะเล ซ.โยธาธิการ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง