ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองเกตุ ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดธารพูค ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดสามัคคีสุขาราม(วัดโปร่งตะเคียน) ซ.เทศบาล 16 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเกาะไม้แดง ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหัวกระสังข์ ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดป่าตอง ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดแหลมไผ่ศรี ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองปรือ(วัดหลวงพ่อสุทธ) ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองแสงแปลงมะนาว ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดต้นตาล ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบ้านแล้ง ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาเจริญสุข ซ.เทศบาล 17 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โบสถ์เก่าวัดโคกหัวข้าว ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดนาเหล่าบก ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองบอน(วัดเทพธาราประชาบำรุง) ซ.359 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองยาว ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดลำมหาชัย ซ.304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดอุดมธัญญาหาร(วัดโคกหัวข้าว) ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเค็ด ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม ซ.เทศบาล 11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดนักบุญอันตน ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดท่าเกวียน ซ.สุขาภิบาล 5 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดมหาเจดีย์(วัดหลวงพ่อก้อย) ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเมืองกาย ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดราชฮ้วง ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเตาเหล็ก ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเชียงใต้ ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองรี ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดชำขวาง ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดป่าพุทธาศรม ซ.304 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดม่วงโพรง ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดพงษาราม ซ.เทศบาล 4 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดดอนขี้เหล็ก ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเสือ ซ.3245 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองบัว ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองแหน ซ.AH19 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดห้วยพลู ซ.ฉช. 3017 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดสุวรรณคีรี ซ.AH19 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม 304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองเสือ หมู่2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 084-8697249
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง