ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดนาคูโมทนามัย ซ.ฉช. 2004 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบางปรง ซ.ฉช. 2004 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโพธาราม ซ.อบต. ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดไชยภูมิธาราม(วัดท่าอิฐ) ซ.3315 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโพธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-511628
วัดบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-820182
038-512335
วัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-514122
วัดไชยภูมิธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง