ค้นพบจำนวน 86 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดคลองเจ้า ซ.304 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเที่ยงพิมลมุข(วัดใหม่บางขวัญ) ซ.304 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดชนะสงสารพิทยาธร ซ.นครคลองเนื่องเขต 12 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเกาะจันทาราม ซ.3200 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดคลองวังอ้ายเนื้อ ซ.3200 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเซนต์ร็อค ซ.นครคลองเนื่องเขต 6 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดถวิลศิลามงคล ซ.304 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดหนามแดง ซ.นครคลองเนื่องเขต 15 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบางปลานัก ซ.นครคลองเนื่องเขต 5 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(วัดปากแยก) ซ.3200 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดแพรกวังตะเคียน ซ.304 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดจีนประชาสโมสร(วัดเล่งฮกยี่) ซ.3200 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเทพนิมิตร ซ.ศุภกิจ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดประตูน้ำท่าไข่ ซ.นรกิจ ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดอุภัยภาติการาม(วัดซำปอกง) ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดจุกเฌอ ซ.หนองบัว ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม(วัดเกาะ) ซ.เกษมราษฎร์พัฒนา 2 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์(วัดเมือง) ซ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบ้านนาเทพธาราม ซ.ฉช. 2004 ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดชมโพธยาราม ซ.314 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดนาคูโมทนามัย ซ.ฉช. 2004 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ซ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดทศราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ ซ.ร่มเย็น 1 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบางพระ ซ.เทพคุณากร 13 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบางปรง ซ.ฉช. 2004 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดป่าชินรังสี(วัดคลองนา) ซ.304 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโพธาราม ซ.อบต. ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดไชยภูมิธาราม(วัดท่าอิฐ) ซ.3315 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดใหม่พรหมสุวรรณ ซ.315 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
มัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.ศรีโสธรตัดใหม่ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ ซ.304 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
คริสตจักรความหวังฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
คริสตจักรฉะเชิงเทรา ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ ซ.ศรีโสธรตัดใหม่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
คริสตจักรร่มเย็นฉะเชิงเทรา ซ.สวนสมเด็จ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ศาลเจ้าบึงเถ้ากง ถ.สรรค์ประศาสน์ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ถ.ศุภิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหงษ์) ถ.เทพคุนากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-511666
วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ถ.ศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราษฏร์บำรุงวนาราม ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-565087
วัดแพรกนกเอี้ยง ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-565351
วัดบางปลานัก ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสุทธาวาส ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสุวรรณมาตร ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสุวรรณมาตร ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดคู้เกษมสโมสร ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-593897
วัดขวัญสะอาด ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเปร็งบูลย์ธัญญาหาร ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดจรเข้น้อย ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดหนามแดง ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-592661
038-592412
วัดบ้านนาเทพธาราม ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-565286
วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-514228
วัดโพธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-511628
วัดบางพระ ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-820182
038-512335
วัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-514122
วัดไชยภูมิธาราม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดแพรกวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-130535
038-813784
038-812196
วัดนครเนื่องเขต ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดชนะสงสารพิทยาธร ต.คลองนครเนื่องเข อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-592542
วัดวิเวกอาคม ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-856078
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสัมปทวน ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสมานรัตนาราม ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-093756
038-093757
038-093758
วัดคลองวังอ้ายเนื้อ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสัมปทวน ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดจุกเฌอ ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-583038
วัดสุวรรณาราม ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-822293
วัดพรหมสุวรรณ ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดคลองนา ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-981207
วัดแหลมบน ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดพยัคฆอินทาราม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดไชยพฤฒาราม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดประตูน้ำท่าไข่ ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดนิโครธาราม ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-515616
วัดประตูน้ำท่าไข่ ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดอุภัยภาติการาม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-816904
วัดแหลมใต้ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-511204
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-515142
วัดเทพนิมิตร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-511618
วัดจีนประชาสโมสร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-511069
วัดโสธรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-821397
วัดโสธรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-821397
วัดบางแก้ว สำนักวิปัสสนาบำรุงสุข ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-856-382 081-570-6965
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง