ค้นพบจำนวน 296 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดนิยมยาตรา ซ.ฉช. 2004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทราธรรม (วัดสีล้ง) ซ.สุขุมวิท ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ซ.ฉช. 6006 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ ซ.สิงห์โตทอง 2 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดพุทธอุดมวิหาร ซ.สิงห์โตทอง 1 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดรามัญคลอง 17 ซ.ฉช. 4016 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
วัดปากคลองบางขนาก ซ.เทศบาล 17 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดคลอง 18 ซ.ฉช. 3001 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดสุวรรณเตมีย์ ซ.ฉช. 4016 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
วัดประชาบำรุง ซ.3481 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดประจำรัง ซ.3481 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดบางน้ำเปรี้ยว ซ.เทศบาล 6 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดโพธิ์เย็น ซ.3481 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดหอคอยราษฎร์บำรุง ซ.3481 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดไผ่ดำ ซ.เทศบาล 5 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
วัดบึงทองหลาง(วัดปากบึง) ซ.ศาลาแดง 11 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดหนองเกตุ ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดธารพูค ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดลาดบัวขาว ซ.บ้านราษฏร์ปลาเคล้า 5 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดแครายวงศ์มณี ซ.ศาลาแดง 1 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบูรณะศรัทธาธรรม(วัดน้ำฉ่า) ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหินดาษ ซ.3444 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบางโรง ซ.3481 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดสามัคคีสุขาราม(วัดโปร่งตะเคียน) ซ.เทศบาล 16 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเกาะไม้แดง ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบางกระเจ็ด ซ.บ้านราษฏร์ปลาเคล้า 5 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดปากคลองหลวงพ่อแพ่ง ซ.ศาลาแดง 9 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ซ.3347 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดดอกไม้จีน(วัดบางสาย) ซ.3481 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดทางข้ามน้อย ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหัวกระสังข์ ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดป่าตอง ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดแหลมไผ่ศรี ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองปรือ(วัดหลวงพ่อสุทธ) ซ.319 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดใหม่คูมอญ ซ.บ้านราษฏร์ปลาเคล้า 5 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดโพรงอากาศ ซ.3200 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดคลองเจ้า ซ.304 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดหนองแสงแปลงมะนาว ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเทวารุทธาราม ซ.กรองแก้ว 3 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ศาลาแดง 4 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดต้นตาล ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง ซ.อบต. ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
วัดหัวไทร ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดบ้านแล้ง ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาเจริญสุข ซ.เทศบาล 17 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โบสถ์เก่าวัดโคกหัวข้าว ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดนาเหล่าบก ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดจระเข้ตาย ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองบอน(วัดเทพธาราประชาบำรุง) ซ.359 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนองยาว ซ.3347 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดลำมหาชัย ซ.304 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดอุดมธัญญาหาร(วัดโคกหัวข้าว) ซ.319 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดไผ่ขวาง ซ.Office of Accelerated Rural Development ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเที่ยงพิมลมุข(วัดใหม่บางขวัญ) ซ.304 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดชนะสงสารพิทยาธร ซ.นครคลองเนื่องเขต 12 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดหนองเค็ด ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม ซ.เทศบาล 11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดคลองเขื่อน ซ.สุขาภิบาล 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดเกาะจันทาราม ซ.3200 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบางคา ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดคลองวังอ้ายเนื้อ ซ.3200 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเซนต์ร็อค ซ.นครคลองเนื่องเขต 6 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเตาอิฐ ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดนักบุญอันตน ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดท่าเกวียน ซ.สุขาภิบาล 5 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดมหาเจดีย์(วัดหลวงพ่อก้อย) ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดเมืองกาย ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดถวิลศิลามงคล ซ.304 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราชฮ้วง ซ.3245 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดหนามแดง ซ.นครคลองเนื่องเขต 15 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเตาเหล็ก ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดก้อนแก้ว ซ.กรองแก้ว 1 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเชียงใต้ ซ.3245 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดกกสับ ซ.3378 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบางแก้ว(วัดวิปัสสนาบำรุงสุข) ซ.บางกระเสน จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดปากน้ำ ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดบางตลาด ถ.บางตลาด-สวนปาล์ม จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหนองรี ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดชำขวาง ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดป่าพุทธาศรม ซ.304 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดม่วงโพรง ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดดอนกกสับ(วัดแสนภุมราวาส) ซ.3378 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบางปลานัก ซ.นครคลองเนื่องเขต 5 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดแจ้ง ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดพงษาราม ซ.เทศบาล 4 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดวังคู ซ.กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ค้างคาววัดโพธิ์ ซ.ประชาเนรมิตร ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดโพธิ์บางคล้า ซ.ประชาเนรมิตร ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดดอนขี้เหล็ก ซ.AH19 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(วัดปากแยก) ซ.3200 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดแพรกวังตะเคียน ซ.304 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสามร่ม ซ.บางกระเสน จ.ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหนองเหียง ซ.อบจ. ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
วัดจีนประชาสโมสร(วัดเล่งฮกยี่) ซ.3200 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดเทพนิมิตร ซ.ศุภกิจ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดหนองเสือ ซ.3245 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
วัดประตูน้ำท่าไข่ ซ.นรกิจ ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสาวชะโงก ซ.บางกระเสน จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วัดอุภัยภาติการาม(วัดซำปอกง) ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง